Denne hjemmeside benytter cookies.

For yderligere information se vores Fortrolighedspolitik.

Din lokalitet er Danmark.

Ansvarlige handlinger

Vi bestræber os på at være åbne i den måde, vi arbejder på, og gøre fremskridt inden for miljøledelse, kvalitet og produktsikkerhed, menneskerettigheder, arbejdsforhold samt anti-korruption.

Image _DSC04551b.jpg

Skandinaviske værdier

Hydro er en norsk virksomhed med dybe rødder i Skandinavien. Vi tror på, at man kan opnå lønsomhed på en måde, som er i overensstemmelse med fundamentale etiske værdier, ved at vise respekt for individer, miljøet og samfundet.

Integritet og etisk adfærd vedrører alle hos Hydro.

Etisk forretningsførelse er god forretningsførelse

Vores Code of Conduct er baseret på Hydros værdier. Som en global aktør i mere end 40 lande mener vi ikke, at der er en “universel” formel for ansvarlig adfærd, og Hydros Code of Conduct er et værktøj, der skal hjælpe os med vores specifikke udfordringer.

Leverandørerklæring

Hydros leverandører er vigtige forretningspartnere og interessenter. Vores mål er kun at samarbejde med leverandører, som støtter vores forretningsprincipper, og som løbende forbedrer deres standarder i retning af vores CSR-principper. Som en del af dette kræver vi, at vores leverandører underskriver en leverandørerklæring.

Klik her for at få vist vores leverandørerklæring.

Reduktion af miljøbelastninger

Vores bestræbelser på at økonomisere med naturressourcer og minimere miljøbelastningerne fra vores processer er også med til at gøre aluminium mere tiltrækkende. Miljøhensyn er indlejret i Hydros forretningsplan og beslutningstagning. Vi arbejder på at reducere miljøbelastninger ved at:

  • Reducere energiforbruget
  • Reducere vandindtaget
  • Reducere udslip til luften (CO2)
  • Forbedre genvindingsraten for affald

Kontakt os hvis du vil høre mere om social ansvarlighed hos Hydro.

Image Sapa dot map 2016-01.jpg
Om os

Vores lokaliteter

Extruded Solutions i Hydro har global tilstedeværelse med lokal produktion i omkring 40 lande.

Læs mere