This web page is using cookies

Your location is Falkland Islands (Malvinas).
Image aluminium-2016-11.jpg

Extrusion Presses

2900 ton - 12" (two)
3600 ton - 10"
3800 ton - 12"
4250 ton - 12", 16", or 18"
4380 ton - 16"
4500 ton - 14"
5700 ton - 16"
6000 ton -  14", 18", or 21"