See veebileht kasutab küpsiseid.

Lisateavet vt meie privaatsuspoliitikast.

Your location is Estonia.

Sapa edusammud IV kvartalis

2016. aasta IV kvartalis suurendas Sapa eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ärikasumit.

Kasumi kasvu tagas Sapa strateegiat järgiva äritegevuse lisandväärtuse osakaalu suurenemine ja pidev arendustöö kontsernis. 2015. aasta IV kvartali tulemusele avaldasid negatiivset mõju ka kontsernivälised tegurid.

2016. aasta ärikasum suurenes 2015. aastaga võrreldes tänu lisandväärtuse strateegiale, Euroopa survepressimisüksuse paremale hinnatasemele ning edukatele ümberkorraldustele ehituskonstruktsioonide ja täppistorude tootmises. Põhja-Ameerika survepressimisüksuse tulemused olid stabiilsed, kuigi mõnel turul ilmnesid tegevusraskused ja vähenes aktiivsus.

Intressi kandev netovõlg vähenes 2015. aasta lõpu 1,8 miljardilt Norra kroonilt 2016. aasta lõpuks ligikaudu 0,1 miljardi Norra kroonini.

Turgude arengud

Põhja-Ameerikas suurenes survepressitud toodete nõudlus 1,9% eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes. Kuid eelmise kvartaliga võrreldes vähenes hooajalisuse tõttu nõudlus 8,2%. Kogu aasta lõikes aga suurenes Põhja-Ameerikas survepressitud toodete nõudlus 2,1% (võrreldes 2015. aastaga). Kasvu põhjustas hoogustunud ehitustegevus ja autotööstuse nõudluse suurenemine, osaliselt aeglustas kasvu nõrgem veondussektor.

Euroopas kasvas nõudlus survepressitud toodete järele umbes 1,3% eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes. Eelmise kvartaliga võrreldes vähenes hooajalisuse tõttu nõudlus 7,3%. Kogu aasta lõikes suurenes Euroopas survepressitud toodete nõudlus 1,5% (võrreldes 2015. aastaga). Kasvule aitas kaasa peamiselt autotööstuse ja veondusvaldkonna nõudluse suurenemine ning ehitusturu mõningane elavnemine.

Eeldame survepressitud toodete nõudluse suurenemist hooajalisuse tõttu kuni 2017. aasta esimese kvartalini.

III ja IV kvartali võrdlus

Eelmise kvartaliga võrreldes vähenes IV kvartali ärikasum peamiselt hooajast tingitud madala nõudluse tõttu.