This web page is using cookies

Your location is Estonia.

Kasutage oma ressursse tõhusamalt.

Meie eesmärk on saavutada säästlikum tootmine, sorteerides ja sulatades meie tehastes alumiiniumijääke. Pool klientidele pakutavast metallist on juba kasutusel olnud ja ümber töödeldud.

Image Sapa-Portland-1945-1__20feb.jpg

Alumiiniumi ressursitõhusus

Alumiiniumijäätmete taaskasutamise korral vajatakse vaid umbes 5% sellest energiast, mis kuluks uue alumiiniumi tootmiseks.

Euroopas on ligikaudu 95% auto- ja ehitustööstuses kasutatavast alumiiniumist taastöödeldud.

Tootmisjääkide kasutamine

Ressursitõhusus on teie jaoks oluline. Seetõttu investeerimegi oma 20 valukoja tootlikkuse suurendamisse ja uute rajamisse. Meie toodangus on üle 50% alumiiniumist tehases taaskasutatud tootmisjäägid ja välistelt tarnijatelt pärinev ümbersulatatud metall.

Vana muutub uueks

Alumiiniumi ümbersulatamine on üks meie lemmikprotsesse. Meil on sulatamise ja sulametalli töötlemise, teralisuse vähendamise, valamise, homogeniseerimise, tooriku kvaliteedi kohandamise ja sulamite valmistamise oskused. Pakume ka tehnilist abi ettevõttevälistele tarneprojektidele.

Kohandatud sulamid

Me sulatame alumiiniumit ümber kõikjal maailmas. See võrgustik võimaldab meil töötada välja teile vajalike omadustega sulameid, aidates teil suurendada ressursitõhusust.

Võtke meiega ühendust ja arutame, kuidas saame vähendada teie toodete ökoloogilist jalajälge.

Image Sapa-Portland-1451-1__20feb.jpg
See this project

Alumiinium on 100% taaskasutatav

Igal aastal tarnime klientidele umbes 1,4 miljonit tonni alumiiniumtooteid. Üle poole sellest metallist on enne kasutusel olnud ja ümber töödeldud.

Read more
Image dismantledpoles1600.jpg
See this project

Andke alumiiniumpostidele igavene elu

Hydro toetab kuue Hollandi linna säästlikku arengut, võttes neilt vastu vanad alumiiniumpostid ja muutes need uuteks.

Read more