Deze website maakt gebruik van cookies.

Raadpleeg voor meer informatie ons Privacybeleid.

Uw locatie is Nederland.

Vooruitgang voor Sapa in Q4

Sapa heeft zijn onderliggende EBIT in het vierde kwartaal van 2016 verbeterd ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor.

De resultaatsverbetering was het gevolg van een hoger aandeel activiteiten met een toegevoegde waarde overeenkomstig Sapa's strategie en voortdurende interne verbeteringen. Het vierde kwartaal van 2015 werd ook negatief beïnvloed door niet-operationele effecten.

De onderliggende EBIT voor 2016 is verbeterd ten opzichte van 2015 door de waardetoevoegende strategie en verbeterde kostenpositie voor Extrusion Europe, en de succesvolle herstructureringen binnen Building Systems en Precision Tubing. De resultaten voor Extrusion North America waren stabiel ondanks operationele uitdagingen en krimpende markten.

De netto rentedragende schuld bedroeg eind 2016 circa NOK 0,1 miljard, een enorme daling vergeleken met NOK 1,8 miljard eind 2015.

Marktontwikkeling

In Noord-Amerika is de vraag naar geëxtrudeerde producten met 1,9% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Vergeleken met het voorgaande kwartaal is de vraag met 8,2% gestegen vanwege de seizoensimpact. De Noord-Amerikaanse vraag naar geëxtrudeerde producten is ten opzichte van 2015 met 2,1% gestegen. De stijging was het gevolg van meer bouw- en constructieactiviteiten en een grotere automotive vraag die gedeeltelijk werd gedempt door een zwakker transportsegment.

In Europa is de vraag naar geëxtrudeerde producten met circa 1,3% gestegen vergeleken met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Vergeleken met het voorgaande kwartaal is de vraag met 7,3% gestegen vanwege de seizoensimpact. De Europese vraag naar geëxtrudeerde producten is ten opzichte van 2015 met 1,5% gestegen. De stijging was met name het resultaat van een sterke automotive en transportvraag en een aantrekkende bouw- en constructiesector.

De vraag naar geëxtrudeerde producten zal naar verwachting seizoensgebonden hoger zijn in het eerste kwartaal van 2017.

Ontwikkelingen in Q4 vs. Q3

De onderliggende EBIT voor het vierde kwartaal is gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal, met name vanwege de seizoensgebonden lagere marktvraag.