Deze website maakt gebruik van cookies.

Raadpleeg voor meer informatie ons Privacybeleid.

Uw locatie is Nederland.

Sapa toont sterke verbetering in vierde kwartaal, jaarresultaten

Eigenaren Orkla en Hydro hebben vandaag de resultaten van Sapa voor het vierde kwartaal en het volledige jaar gerapporteerd aan de financiële markten. Sapa heeft grotere verbeteringen laten zien.

Sapa's onderliggende EBIT in het vierde kwartaal van 2015 is gestegen naar NOK 128 miljoen, vergeleken met een verlies van NOK 54,5 miljoen in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De verandering was met name het gevolg van de effecten van de verbeteringsprogramma's van het bedrijf, verdere groei van de Noord-Amerikaanse vraag naar geëxtrudeerde aluminium producten en meer waardetoevoegende activiteiten. De onderliggende EBIT voor het vierde kwartaal werd negatief beïnvloed door Sapa's maatregelen voor de aanpak en gevolgen van ongeoorloofde kwaliteitstestpraktijken in de Noord-Amerikaanse extrusiefabriek in Portland, Oregon.

In het herstructureringsprogramma dat van start ging in 2013, beoogde Sapa jaarlijkse synergieën van NOK 1 miljard aan het einde van 2016. Sapa behaalde de doelstelling in 2015, een jaar eerder dan gepland.

Sapa's resultaten in het vierde kwartaal omvatten ook kosten voor herstructureringsactiviteiten. Deze resultaten werden gedeeltelijk tenietgedaan door niet gerealiseerde winsten van derivaten.

Positieve resultaten door het jaar heen

Sapa's onderliggende EBIT bedroeg in 2015 NOK 1407 miljoen De resultaten van het bedrijf het jaar daarvoor bedroegen NOK 652 miljoen.

De verbetering voor 2015 was met name het gevolg van interne maatregelen en de uitstekende prestaties van de extrusieactiviteiten in Noord-Amerika. De positieve effecten van een zwakkere Noorse kroon zijn gedempt door de scherp dalende metaalprijzen.

Toegenomen vraag

In Noord-Amerika is de vraag naar geëxtrudeerde producten in het vierde kwartaal gestegen met 1% vergeleken met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar vanwege de toegenomen bouw- en constructieactiviteiten en en sterke automotive vraag. Voor het hele jaar was de Noord-Amerikaanse vraag naar extrusies 5% hoger dan in 2014.

In Europa was de algehele vraag stabiel, zowel voor het volledige jaar als het kwartaal, vergeleken met 2014. Een zwakke Europese bouw- en constructiemarkt werd gecompenseerd door stijgingen in de meeste andere segmenten. De vraag naar geëxtrudeerde producten zal naar verwachting seizoensgebonden hoger zijn in het eerste kwartaal van 2016.