Denne nettsiden bruker cookies.

For mer informasjon, se vår personvernpolicy.

Din plassering er Norge.

Aluminiumbroer

Vi tilbyr avanserte teknologier for brodekk i aluminium som gir deg åpenbare fordeler sammenlignet med tradisjonelle stål- og betongkonstruksjoner.

Image bridge.jpg

Brodekkteknologier

Vi tilbyr to brodekkteknologier med aluminium:

  • Isotropisk aluminiumdekk
  • Ortotropisk aluminiumdekk

Begge er testet med utmerkede resultater på brodekkprosjekter i årenes løp. Evalueringer finansiert av U.S. Federal Highway Administration viser at aluminiumdekk er anvendelig i mange broprosjekter.

Aluminium i broer

Gjennomfør flere prosjekter, til lavere kostnad og på kortere tid. Ved rehabilitering og reparasjoner kreves det dessuten færre avbrudd i trafikken.

Aluminiumbro

Aluminiumbroteknologier er sterke alternativer til tradisjonelle stål- og betongkonstruksjoner fordi:

  • Aluminium muliggjør rehabilitering i stedet for utskiftning
  • Metallet kan gjenvinnes både enkelt og lønnsomt
  • Lavere vedlikeholdskostnader fører til lavere livssykluskostnader
  • Lavere egenvekt gjør at gamle broer kan utvides på det eksisterende fundamentet
  • Man sparer tid med forhåndsmonterte alternativer for brodekk eller broutskiftninger

Kontakt Sapa med ditt broprosjekt, så utvikler vi de aluminiumløsningene du trenger.

Image oil rig.JPG
Se dette prosjektet

Et unikt offshore-prosjekt

System 2000 Groups aluminiumprofilbaserte applikasjon for boreriggen Rowan Norway er både vellykket og inspirerende. Den beskytter de ansatte under borearbeidet og muliggjør 100 prosent boreproduktivitet.

Les mer