Denne nettsiden bruker cookies

Din plassering er Norge.

Rask vitenskapelig støtte

Vi kan tilby deg raskere og bedre støtte i din bruk av aluminium og aluminiumekstrudering enn du kan få noen andre steder i bransjen.

Image Suggestion 5 for page 14 (15 if you count frontpage).jpg

Ekspertise på aluminiumdesign

Enten du trenger å bytte ut en eksisterende ståldel med høykvalitets aluminium eller du starter helt fra bunnen av på tegnebordet, så har Hydro den kunnskapen og designekspertisen du trenger for å kunne skape kostnadsreduserende, korrosjonsbestandige, bærekraftige og lette produkter.

Som kunde vil du ha tilgang til den kunnskapen som finnes i vårt team av metallurger, kjemikere, metallografer, fysikere, designere, mekaniske ingeniører og teknikere – alle spesialister på aluminium.

Vårt team av applikasjonsingeniører samarbeider med deg for å finne den optimale løsningen.

Design og materialegenskaper er viktige elementer når det gjelder å fastslå et kjøretøys evne til å motstå kollisjoner

Forskning og utvikling

Innovasjon &Technology er Hydros interne forsknings- og utviklingsressurs. De stimulerer til og tar aktivt del i forretningsutvikling og teknisk utvikling av produkter og prosesser i hele konsernet, blant annet:

  •  Forbedring av eksisterende produkter og prosesser
  •  Teknisk service og feilsøking
  •  Tilrettelegging for teknologier, innovasjon og intellektuell eiendomsrett

Prototyper

Hydro har et komplett tilbud når det gjelder å utvikle prototyper med ekstruderte produkter. Ved å kombinere våre eksperters rådgivning om design med vår kapasitet til å utvikle prototyper kan vi korte ned utviklingssyklusen din og forbedre produktdesignprosessen med en prototyp i aluminium.

Forsknings- og utviklingsanalyse

Hydro tilbyr hjelp med forskning og analyse. Vi anvender avanserte datamaskinsimuleringer for å finne det beste designalternativet, noe som reduserer kostnadene og ledetidene i utviklingsprosessen.

Kontakt oss i dag slik at vi kan begynne å diskutere ditt forretningsprosjekt.

Image _AAQ1824.jpg

Forskning

Våre forskere deltar aktivt i forretningsutviklingen og i den tekniske utviklingen av de produktene og prosessene som kundene trenger for å lykkes.

Image _AAQ1748.jpg

Utvikling

Du kan aldri lære nok om aluminium fordi metallets identitet endrer seg hele tiden. Vi arbeider kontinuerlig med dine nye anvendelser.