Denne nettsiden bruker cookies

Din plassering er Norge.

Hydro overtar Sapa for å skape en global vinner i aluminiumsindustrien

Norsk Hydro har inngått en avtale med Orkla om å kjøpe deres 50 prosent eierandel i Sapa. Avtalen, som verdsetter 100% av selskapet til NOK 27 milliarder, kontant og gjeldfritt, gir Hydro fullt eierskap i den globale lederen av ekstruderte aluminiumløsninger og gjør Hydro til et ledende selskap i den globale aluminiumsindustrien.

Image darwin.jpg

Hovedpunkter:

 • Bindende avtale om å overta Orklas 50 prosent eierandel i Sapa
 • Sapa selskapsverdi (enterprise value) NOK 27 milliarder
 • Positivt bidrag til inntjening og sterk kontantgenerering fra Sapa fra dag 1
 • Synergieffekter på NOK 200 millioner per år, hovedsakelig relatert til omsmelting og resirkulering
 • Sapa blir nytt forretningsområde i Hydro, med navnet Extruded Solutions
 • Gjennomføring av transaksjonen er forventet i andre halvdel av 2017
 • Sterkt strategisk rasjonale:
  • Globalt lederskap: Verdensomspennende produksjon og kundetilbud, med verdensledende kompetanse innen teknologi
  • Vekst: Mulighet til å vokse i de mest attraktive områdene innenfor aluminium
  • Evigvarende løsninger: Ansvarlighet og bærekraftige løsninger for fremtidens lavkarbon-økonomi

Transaksjonen

Transaksjonen vil finansieres gjennom kontantposisjoner og utstedelse av obligasjoner i Norge og det internasjonale markedet, og vil midlertidig finansieres gjennom en til nå ubenyttet kredittfasilitet. Etter transaksjonen vil Hydro prioritere høyt å beholde sin investment grade kredittrating og en robust balanse. Hydro vil opprettholde sin utbyttepolitikk med å returnere 40 prosent av inntjeningen over konjunktursyklusen, med 1,25 kroner per aksje som et gulv i 2017.

Kjøpesummen skal betales kontant ved gjennomføring, justert for netto gjeld og normalisert arbeidskapital.

Gjennomføring av transaksjonen forutsetter godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter og er forventet i andre halvdel av 2017.