Denne nettsiden bruker cookies

Din plassering er Norge.

Sapa AS hovedkontor

Sapas hovedkontor har vært i Oslo siden 2013. Kontoret har ca 90 ansatte, inklusive konsernledelsen og sentrale stabsfunksjoner.

Sapa AS Biskop Gunnerus gate 14b, Posthuset PB 81 Sentrum 0185 Oslo
+47 22 41 69 00 Kontakt anlegg