Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Polityka prywatności.

Twoja lokalizacja to Poland.

Inwestycja w ludzi

Naszym najbardziej wartościowym zasobem są ludzie.

Image _MG_7694-tpf.jpg

Programy rozwoju w Hydro

Rozwój naszej firmy zaczyna się od rozwoju naszych pracowników. Oferujemy szeroką gamę programów ukierunkowanych na rozwój naszych pracowników na całym świecie.

Programy i inicjatywy korporacyjne

Hydro oferuje następujące programy rozwoju:

 •  Young Talents – program wczesnego rozwoju kariery. Inicjatywa jest przeznaczona dla pracowników będących na wczesnym etapie kariery.
 •  Szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów i przeciwdziałania korupcji
 •  Inicjatywy BHPiOŚ. Te kursy i inicjatywy szkoleniowe skupiają się wokół kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
 •  Program rozwoju kompetencji z zakresu przywództwa organizacyjnego. Roczny program ukierunkowany na rozwój kadry zarządzającej
 •  Program rozwoju kompetencji z zakresu przywództwa ogólnego. System szkoleń, który wspiera rozwój kierownictwa zakładów i kierownictwa funkcjonalnego
 •  Program mentorski na rzecz promowania różnorodności. Najwyższe kierownictwo pełni rolę mentorów kobiet wykazujących wysoki potencjał
 •  Program Commercial Excellence. System szkoleń przeznaczony dla kierowników sprzedaży i dyrektorów handlowych
 •  Genesis Production Academy. Platforma „lean manufacturing" dla kierowników pełniących funkcje operacyjne
 •  Program Manufacturing Excellence. Skierowany głównie do kierowników produkcji i techników

Oferujemy też system zarządzania nauczaniem dla szkoleń korporacyjnych, takich jak szkolenia z zakresu BHPiOŚ i przestrzegania przepisów oraz szkolenia specjalistyczne.

Programy i inicjatywy dla poszczególnych obszarów biznesowych

Poza całą gamą inicjatyw korporacyjnych, każdy z naszych obszarów biznesowych oferuje zindywidualizowane programy rozwoju, m.in.:

 •  Szkolenia kierownicze z zakresu BHPiOŚ na rzecz rozwoju zdolności przywódczych z zakresu BHPiOŚ
 •  Commercial Rotational Leadership Development
 •  Szkolenia z zakresu zarządzania projektami. W przypadku zarządzania złożonymi projektami korzystamy ze szkolenia PRINCE2
 •  Programy szkoleń z zakresu przywództwa
 •  Szkolenia z zakresu sprzedaży i negocjacji
 •  Szkolenia z zakresu zapewnienia niezawodności

Zobacz wolne stanowiska i możliwości w Hydro

Image youngtalents3000x2000.jpg
Praca w Hydro

Rozwijamy talenty w Hydro

Program Hydro Young Talents ma na celu pomagać młodym ludziom w rozwoju kompetencji na wczesnym etapie kariery.

Czytaj więcej
Image MarionVillard.jpg
Poznaj naszych pracowników

Poznaj Marion

Marion Villard pracuje we Francji na stanowisku kierownika produktu w dziale marketingu w jednej z naszych spółek produkujących aluminiowe systemy budowlane – firmie Technal. To młody talent, który kształtuje przyszłość Hydro.

Czytaj więcej