Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie

Twoja lokalizacja to Poland.

Poprawa wyników finansowych Sapa w czwartym kwartale

W czwartym kwartale zeszłego roku wynik finansowy Sapa, wg EBIT, wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013.

Poprawa wynikała z większego popytu na profile aluminiowe w Ameryce Północnej, wyższych marż produktowych, realizacji programów doskonalenia oraz działań restrukturyzacyjnych w Europie.

Zapotrzebowanie na wyroby z wyciskanego aluminium jest podatne na wahania sezonowe, a popyt w czwartym kwartale jest z reguły niższy niż w pozostałych kwartałach. W Ameryce Północnej popyt na profile aluminiowe w czwartym kwartale wzrósł o 9 procent w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Wynikiem takiego stanu rzeczy był wzrost aktywności na rynku konstrukcyjno-budowlanym oraz silne zapotrzebowanie na aluminium w branży motoryzacyjnej. W Europie popyt na produkty z wyciskanego aluminium utrzymywał się na stabilnym poziomie w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego, gdy słabsza koniunktura na rynku konstrukcyjno-budowlanym była rekompensowana przez wzrost w innych segmentach.

Oczekuje się, że zapotrzebowanie sezonowe na profile aluminiowe będzie wyższe w pierwszym kwartale 2015 r.

Lepiej niż w 4. kwartale 2013 r.

Zysk operacyjny Sapa przed opodatkowaniem (EBIT) w czwartym kwartale zeszłego roku wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem w 2013 r. Poprawa wynikała z większego popytu na rynku północnoamerykańskim, wyższych marż produktowych, realizacji programów doskonalenia oraz działań restrukturyzacyjnych w Europie. Globalne zapotrzebowanie branży motoryzacyjnej pomogło poprawić wyniki działalności Sapa w obszarze rur aluminiowych.

Wyniki Sapa w czwartym kwartale 2013 r. uwzględniają koszty związane z utratą wartości zapasów oraz należności. Program restrukturyzacji zapoczątkowany przez spółkę w 2013 r., skupiający się na wdrażaniu synergii pozwalających uzyskać 1 mld NOK do końca 2016 r., jest realizowany szybciej niż zakładano. Około połowa z zakładanych celów znajduje odzwierciedlenie w wynikach Sapa osiągniętych na przestrzeni całego roku 2014.

Na raportowany EBIT w 4. kwartale wpływ miały działania związane z restrukturyzacją, podejmowane w ramach programu doskonalenia i restrukturyzacji.

Poza tymi działaniami, w kalkulacji raportowanego zysku operacyjnego EBIT znalazło się ok. 0,5 mld NOK kosztów z tytułu utraty wartości środków trwałych w Chinach.