Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie

Twoja lokalizacja to Poland.

Poprawa wyników Sapa w pierwszym kwartale

Zysk operacyjny Sapa przed opodatkowaniem (EBIT) w pierwszym kwartale bieżącego roku wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem w 2014 r.

Znaczący wpływ na poprawę miał wyższy popyt na rynku północnoamerykańskim, pozytywne efekty realizacji programów doskonalenia i działań w obrębie restrukturyzacji oraz sprzyjająca sytuacja na rynku walutowym. Ponadto odnotowano lepsze wyniki Sapa w obszarze produkcji rur precyzyjnych , poparte wzrostem globalnego zapotrzebowania na aluminium w segmencie motoryzacyjnym.

Kalendarz restrukturyzacji Sapa jest realizowany szybciej niż zakłada plan, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu wydatków restrukturyzacyjnych na raportowany kwartalnie zysk EBIT.

Komentarze rynkowe

Popyt na wyroby aluminiowe w Ameryce Północnej wzrósł o 11 procent w porównaniu do tego samego kwartału ubiegłego roku. Przyczyną wzrostu było silne zapotrzebowanie w branży motoryzacyjnej oraz wzrost aktywności na rynku konstrukcyjno-budowlanym.

W Europie, w odniesieniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, popyt był stabilny.

Oczekuje się, że zapotrzebowanie sezonowe na wyroby aluminiowe będzie wyższe w drugim kwartale. W porównaniu do drugiego kwartału ubiegłego roku, oczekuje się, że popyt w Europie pozostanie stabilny, a w Ameryce Północnej spodziewany jest dalszy szeroko zakrojony rozwój.