Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Polityka prywatności.

Twoja lokalizacja to Poland.

Sapa częścią Hydro

Sapa jest obecnie częścią Hydro, co przekłada się na znaczne rozszerzenie zasięgu przedsiębiorstwa, wzmożenie jego lokalnej obecności i zwiększenie przewagi innowacyjnej w przemyśle aluminiowym.

Image Day1_image_5BAs_smaller_FINAL.png

Jako światowy lider w sektorze wyrobów wytłaczanych, nie ustajemy w obsłudze klientów lokalnych i globalnych z około 40 państw. Jesteśmy teraz większą organizacją, niemniej nasi ludzie i nasze procesy bynajmniej na tym nie cierpią – wręcz przeciwnie, mamy dziś bowiem do zaoferowania pełniejszą ofertę ogólnoświatową i bogatszą znajomość całego łańcucha wartości przemysłu aluminiowego.

Skontaktuj się z nami albo z naszym lokalnym przedstawicielem, jeżeli masz jakiekolwiek pytania bądź pragniesz dowiedzieć się więcej na temat naszych nowych zdolności w ramach struktur Hydro.

Fakty:

  • Spółka Sapa stała się jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa Hydro, pod nazwą Extruded Solutions.
  • Zatrudniając 35 tysięcy pracowników, Hydro dysponuje ogólnoświatowym zasięgiem, jak również lokalną obecnością i działalnością na wszystkich kontynentach, w około 40 państwach, gdzie służy łącznie około 30 tysiącom klientów.
  • Hydro jest globalnym, całkowicie zintegrowanym przedsiębiorstwem przemysłu aluminiowego. To jeden z największych producentów aluminium pierwotnego, prowadzący działalność także na polach wydobycia boksytów i tlenków glinu oraz wytwarzania energii – najistotniejszych czynników produkcji aluminium pierwotnego.
  • Hydro należy ponadto do najważniejszych europejskich dostawców wyrobów walcowanych – na rzecz klientów z przemysłu budowlanego, opakowaniowego, litograficznego i motoryzacyjnego.
  • Hydro ma do dyspozycji potężne zasoby badawczo-rozwojowe, związane z technologiami przetwórczymi z zakresu wytopu i recyklingu, technologiami materiałowymi oraz produktami i rozwiązaniami przeznaczonymi dla klientów.

Skontaktuj się z nami już dziś