Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie

Twoja lokalizacja to Poland.

Sapa częścią Hydro

Sapa jest obecnie częścią Hydro, co przekłada się na znaczne rozszerzenie zasięgu przedsiębiorstwa, wzmożenie jego lokalnej obecności i zwiększenie przewagi innowacyjnej w przemyśle aluminiowym.

Image Day1_image_5BAs_smaller_FINAL.png

Jako światowy lider w sektorze wyrobów wytłaczanych, nie ustajemy w obsłudze klientów lokalnych i globalnych z około 40 państw. Jesteśmy teraz większą organizacją, niemniej nasi ludzie i nasze procesy bynajmniej na tym nie cierpią – wręcz przeciwnie, mamy dziś bowiem do zaoferowania pełniejszą ofertę ogólnoświatową i bogatszą znajomość całego łańcucha wartości przemysłu aluminiowego.

Skontaktuj się z nami albo z naszym lokalnym przedstawicielem, jeżeli masz jakiekolwiek pytania bądź pragniesz dowiedzieć się więcej na temat naszych nowych zdolności w ramach struktur Hydro.

Fakty:

  • Spółka Sapa stała się jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa Hydro, pod nazwą Extruded Solutions.
  • Zatrudniając 35 tysięcy pracowników, Hydro dysponuje ogólnoświatowym zasięgiem, jak również lokalną obecnością i działalnością na wszystkich kontynentach, w około 40 państwach, gdzie służy łącznie około 30 tysiącom klientów.
  • Hydro jest globalnym, całkowicie zintegrowanym przedsiębiorstwem przemysłu aluminiowego. To jeden z największych producentów aluminium pierwotnego, prowadzący działalność także na polach wydobycia boksytów i tlenków glinu oraz wytwarzania energii – najistotniejszych czynników produkcji aluminium pierwotnego.
  • Hydro należy ponadto do najważniejszych europejskich dostawców wyrobów walcowanych – na rzecz klientów z przemysłu budowlanego, opakowaniowego, litograficznego i motoryzacyjnego.
  • Hydro ma do dyspozycji potężne zasoby badawczo-rozwojowe, związane z technologiami przetwórczymi z zakresu wytopu i recyklingu, technologiami materiałowymi oraz produktami i rozwiązaniami przeznaczonymi dla klientów.

Skontaktuj się z nami już dziś