Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Polityka prywatności.

Twoja lokalizacja to Poland.

Odpowiedzialne podejmowanie działań

Naszym celem jest praca z zachowaniem zasad przejrzystości oraz postęp w zakresie zarządzania środowiskowego, jakości i bezpieczeństwa produktów, praw człowieka, warunków pracy oraz działań antykorupcyjnych.

Image _DSC04551b.jpg

Skandynawskie wartości

Hydro to norweska firma o głębokich korzeniach skandynawskich. Wierzymy, że zysk można osiągnąć w sposób zgodny z podstawowymi wartościami etycznymi, przy pełnym poszanowaniu dla jednostki, środowiska i społeczeństwa.

Uczciwość i etyczne postępowanie jest w interesie wszystkich osób reprezentujących Hydro.

Etyczny biznes to dobry biznes

Kodeks postępowania opiera się na wartościach Hydro. Jako globalny gracz działający    w ponad 40 krajach wierzymy, że nie ma żadnej „uniwersalnej" receptury na odpowiedzialne postępowanie, a Kodeks postępowania Hydro pomaga nam radzić sobie    z naszymi specyficznymi wyzwaniami.

Deklaracja dostawcy

Dostawcy Hydro to nasi ważni partnerzy biznesowi i udziałowcy. Zależy nam na współpracy wyłącznie z dostawcami, dla których bliskie są nasze zasady prowadzenia działalności, jak i z tymi, którzy nieustannie doskonalą swoje standardy, przybliżając się do naszej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. W związku z powyższym, wymagamy od naszych dostawców podpisania Deklaracji Dostawcy.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić naszą Deklarację Dostawcy.

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko

Nasze wysiłki, mające na celu poprawę wydajności wykorzystywania zasobów naturalnych oraz minimalizację negatywnego wpływu naszych procesów na środowisko, zwiększają atrakcyjność aluminium. Zagadnienia związane z ochroną środowiska są       w Hydro nieodłącznym elementem strategii planowania biznesu i procesów decyzyjnych. Dążymy do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez:

  •  Zmniejszenie zużycia energii
  •  Ograniczenie zużycia wody
  •  Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza (CO2)
  •  Podniesienie poziomu recyklingu odpadów

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat odpowiedzialności społecznej Hydro.

Image Sapa dot map 2016-01.jpg
O nas

Nasze placówki

Extruded Solutions Hydro ma globalny zasięg, a lokalna produkcja odbywa się w ok. 40 krajach.

Czytaj więcej