Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Polityka prywatności.

Twoja lokalizacja to Poland.

Aluminiowe konstrukcje mostowe

Oferujemy zaawansowane technologie wytwarzania aluminiowych płyt mostowych, które w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami stalowymi i betonowymi przynoszą niezrównane korzyści.

Image bridge.jpg

Technologie wytwarzania płyt mostowych

Oferujemy dwie technologie wytwarzania płyt mostowych:

  • Technologia wytwarzania aluminiowych płyt izotropowych
  • Technologia wytwarzania aluminiowych płyt ortotropowych

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat obie technologie zostały pomyślnie sprawdzone i przetestowane. Ocena przeprowadzona przez Amerykańską Federalną Administrację Autostrad dowiodła, że aluminiowe płyty mostowe nadają się do wielu zastosowań w mostownictwie.

Aluminium w konstrukcji mostów

Zrealizuj więcej projektów, po niższych kosztach i w krótszym czasie – a przy okazji zminimalizuj zakłócenia w ruchu podczas prowadzenia remontów i napraw.

Aluminiowy most

Mosty aluminiowe są silną alternatywą wobec tradycyjnie stosowanych konstrukcji stalowych i betonowych, ponieważ:

  • Aluminium można poddawać renowacji zamiast je wymieniać
  • Aluminium jest metalem, który można poddawać łatwemu i opłacalnemu recyklingowi
  • Niższe koszty konserwacji prowadzą do obniżenia kosztów eksploatacji
  • Niższy ciężar własny pozwala poszerzać stare mosty bez konieczności wymiany istniejącej podstruktury
  • Dzięki opcjom wstępnej instalacji płyt mostowych lub wymiany mostu oszczędza się cenny czas

Skontaktuj się z Sapa, pokaż nam swój projekt mostu, a my dopasujemy do niego niezbędne rozwiązania aluminiowe.

Image oil rig.JPG
Zobacz ten projekt

Wyróżniający się projekt offshore

Historia rozwiązania aluminiowego wykonanego przez System 2000 Group na zlecenie platformy wiertniczej Rowan Norway, jest równie pomyślna jak i inspirująca. Konstrukcja zapewnia ochronę pracownikom podczas wykonywania prac wiertniczych, pozwalając jednocześnie zachować 100-procentową wydajność odwiertu.

Czytaj więcej