Táto internetová stránka používa súbory cookie.

Ďalšie informácie sú uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Vaša lokalita je Slovakia.

Sapa je súčasťou spoločnosti Hydro

Sapa je od dnes súčasťou spoločnosti Hydro, čo vo výraznej miere rozšíri okruh pôsobenia spoločnosti, ako aj jej význam a inovačné možnosti vo svete hliníkového priemyslu.

Image Day1_image_5BAs_smaller_FINAL.png

Ako svetový líder vo výrobe lisovaných produktov budeme naďalej uspokojovať požiadavky lokálnych a globálnych zákazníkov v približne 40 krajinách. Naša spoločnosť je teraz väčšia, ale naši zamestnanci a procesy zostali nezmenené. V hodnotovom reťazci výroby hliníkových produktov sme odteraz prítomní s ešte väčšou globálnou ponukou a ešte širšími vedomosťami.

Ak máte akékoľvek otázky alebo ak sa chcete dozvedieť viac o našich ďalších kapacitách poskytovaných v rámci Hydro, kontaktujte nás alebo lokálnu kontaktnú osobu.

Fakty:

  • Sapa sa stala obchodnou oblasťou spoločnosti Hydro s názvom Extruded Solutions
  • Vďaka 35 000 zamestnancom má spoločnosť Hydro celosvetový dosah, lokálne pôsobí v približne 40 krajinách na všetkých kontinentoch, čo jej umožňuje uspokojiť požiadavky zhruba 30 000 zákazníkov na celom svete.
  • Hydro je globálna, plne integrovaná hliníková spoločnosť. Je jedným z najväčších výrobcov primárneho hliníka, okrem toho ťaží bauxit, vyrába oxid hlinitý a elektrickú energiu – najdôležitejšie suroviny na výrobu primárneho hliníka.
  • Hydro je okrem toho dôležitým európskym dodávateľom valcovaných produktov, ktorými zásobuje zákazníkov v oblasti stavebníctva, obalového priemyslu, litografie a automobilového priemyslu.
  • Hydro má významné kapacity v oblasti výskumu a vývoja, na výrobu produktov a vytváranie riešení pre zákazníkov využíva procesnú technológiu pretavovania a recyklácie, ako aj materiálové technológie.

Kontaktujte nás ešte dnes