Táto internetová stránka používa súbory cookie.

Ďalšie informácie sú uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Vaša lokalita je Slovakia.

Prevzatie zodpovednosti za činnosť

Našim cieľom je v našej práci konať transparentne a rozvíjať oblasť environmentálneho manažmentu, kvality a bezpečnosti výrobkov, ľudských práv, pracovných podmienok a antikorupčných snáh.

Image _DSC04551b.jpg

Škandinávske hodnoty

Hydro je nórska spoločnosť a hlbokými škandinávskymi koreňmi. Veríme, že ziskovosť možno dosahovať spôsobom, ktorý je v súlade so základnými etickými hodnotami, s preukazovaním rešpektu voči jednotlivcom, životnému prostrediu a spoločnosti.

Čestnosť a etické správanie sa týka každého v spoločnosti Hydro.

Etická firma je dobrá firma

Kódex správania stavia na hodnotách spoločnosti Hydro. Ako globálny hráč prítomný vo vyše 40 krajinách veríme, že neexistuje jeden vzorec pre zodpovedné správanie, ktorý by bol vhodný pre všetkých, a Kódex správania spoločnosti Hydro nám pomáha riešiť naše špecifické výzvy.

Vyhlásenie pre dodávateľov

Dodávatelia spoločnosti Hydro sú pre nás dôležitými obchodnými partnermi a zúčastnenými stranami. Naším cieľom je spolupracovať len s dodávateľmi, ktorí podporujú naše obchodné princípy a neustále zlepšujú svoje štandardy smerom k našim princípom sociálnej zodpovednosti podniku. V rámci toho od našich dodávateľov vyžadujeme podpísanie nášho vyhlásenia pre dodávateľov.

Kliknite sem a môžete si prezrieť naše Vyhlásenie pre dodávateľov.

Znižovanie vplyvu na životné prostredie

Naše snahy zlepšovať efektívnosť prírodných zdrojov a minimalizovať vplyv našich procesov na životné prostredie súčasne zvyšujú atraktívnosť hliníka. Zohľadňovanie životné prostredia je pevnou súčasťou obchodného plánovania a rozhodovania v spoločnosti Hydro. Pracujeme na redukcii nášho vplyvu na životné prostredie:

  • Znižovaním spotreby energií
  • Znižovaním spotreby vody
  • Znižovaním emisií vypúšťaných do vzduchu (CO2)
  • Zvyšovaním pomeru recyklácie odpadu

Ak sa chcete dozvedieť viac o sociálnej zodpovednosti v spoločnosti Hydro, kontaktujte nás.

 

Image Sapa dot map 2016-01.jpg
O spoločnosti

Naše prevádzky

Extruded Solutions Hydro je globálna spoločnosť, ktorá je prítomná prostredníctvom svojich lokálnych výrobných závodov približne v 40 krajinách.

Prečítať si viac