Táto internetová stránka používa súbory cookie.

Ďalšie informácie sú uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Vaša lokalita je Slovakia.

Tá správna zliatina pre vás

Vyrábame všetky štandardné, ale aj vlastné hliníkové zliatiny a zmesi na lisovanie, a to v rôznych tvaroch a veľkostiach, pomocou priameho ako aj nepriameho lisovania.

Image _DSC0371.jpg

Uvádzame charakteristiky niektorých hliníkových zliatin, ktoré používame v našich výrobkových riešeniach:

Image _DSC0990.jpg

Zliatina 1050

Táto zliatina, ktorá sa nedá tepelne spracovávať, sa bežne používa v aplikáciách na prenos tepla pre automobilový priemysel, priemysel kúrenia, vetrania, klimatizácie a chladenia, ako aj pre elektrický priemysel. Zliatina 1050 má dobrú odolnosť voči korózii a vyššiu tepelnú vodivosť ako iné zliatiny.

Image _DSC0675.jpg

Zliatiny 3003/3103

Tieto zliatiny, ktoré nemožno tepelne spracovávať, majú dobrú odolnosť voči korózii, dobre sa obrábajú a zvárajú. Zliatiny 3003/3103 získavajú pevnosť len pri studenom obrábaní a zvyčajne sa používajú v automobilom priemysle a priemysle kúrenia, vetrania, klimatizácie a chladenia. Ponúkajú dobrú odolnosť voči korózii a mechanické vlastnosti, ktoré prekračujú vlastnosti zliatin série 1xxx. Medzi aplikácie patria radiátory pre vozidlá a výparníky v klimatizačných jednotkách.

Image _DSC9610.jpg

Zliatina 5083

Táto zliatina sa ľahšie zvára ako zliatiny série 6xxx a možno lepšie predpovedať jej pevnosť po zváraní. Zliatina 5083 má vynikajúcu odolnosť voči korózii v prostredí s obsahom slanej vody, preto sa tento materiál používa na stavbu trupov lodí.

Image _MG_6176.jpg

Zliatina 6060

Táto zliatina sa najčastejšie používa v aplikáciách, ktoré vyžadujú povrch najvyššej kvality a kde pevnosť nie je tou najdôležitejšou vlastnosťou. Medzi aplikácie využívajúce zliatinu 6060 patria rámy obrazov a exkluzívny nábytok.

Image _88A0790.jpg

Zliatina 6061

Táto zliatina s obsahom horčíka a kremíka je najlepšou voľbou v prípade, keď sa vyžaduje zváranie alebo spájkovanie. Je konštrukčne pevná a tuhá, dobre odolná voči korózii a je vhodná na strojové opracovanie. Zliatina 6061 sa používa najmä ako konštrukčný materiál, najčastejšie pri výrobe dielov pre lietadlá, lode a autá.

Image _DSC9172.jpg

Zliatina 6063

Túto obľúbenú zliatinu možno tepelne spracovávať. Zliatina 6063 má jemnejšiu štruktúru zŕn ako zliatina 6061 a po eloxovaní má vynikajúci vzhľad. Je vysoko odolná voči korózii, dá sa dobre strojovo opracovať a zvárať. Medzi jej bežné použitie patria valcové potrubia, elektrické zbernicové vodiče a architektonické aplikácie.

Image _DSC9481.jpg

Zliatina 6082

Táto zliatina nie je vhodná na dekoratívne eloxovanie, je však vynikajúcou voľbou pre stavebné a konštrukčné diely s vysokou pevnosťou. Medzi aplikácie zliatiny 6082 patria návesové profily pre nákladné vozidlá a podlahy.

Image _DSC9379.jpg

Zliatina HS6110

Táto zliatina bola vyvinutá, aby splnila požiadavky automobilového priemyslu na vysokú pevnosť (HS – hight strenght) alebo ultravysokú pevnosť (UHS – ultra high strenght) pre aplikácie, ako sú nárazníkové systémy, systémy riadenia pri haváriách a bočné prahy. Tieto požiadavky na zvýšenú pevnosť spĺňajú zliatiny série 7xxx, ich lisovanie je však náročné a sú drahšie.

Image _DSC9506.jpg

Zliatina 7108

Zliatina 7108 má vysokú pevnosť a dobrú únavovú pevnosť, dá sa však len obmedzene lisovať a tvarovať. V oblastiach s vysokými napätiami do určitej miery podlieha korózii od napätia. Zvárať ju možno len v oblastiach, kde je zaťaženie nižšie. Medzi typické aplikácie patria konštrukcie pre stavebné a dopravné aplikácie, pri ktorých sa vyžaduje vysoká pevnosť. Tento materiál je vhodný na eloxovanie, ktoré ho chráni.