Denna webbplats använder cookies.

För mer information, se vår integritetspolicy.

Din plats är Åland.

Fantastiskt aluminium

Image Delaktig.jpg

Mats Sixtensson arbetar som konstruktör på Sapa. Han arbetar bland annat med konstruktioner för möbler "men när vi pratar om profillösningar och plattformar kan vi använda liknande funktioner, som används inom fordons- och marinindustrin", säger han.

Mats och hans kollega Henrik Stark, IKEA account manager på Sapa gillar DELAKTIG-projektet. "Vi tycker om aluminium, och det finns så mycket aluminium i DELAKTIG-ramarna", säger Henrik. DELAKTIG visar vad du verkligen kan uppnå med aluminiumprofiler och plattformstänkande, fortsätter Henrik, "ingen har använt den här mängden aluminiumprofiler i ett möbelprojekt tidigare. IKEA har verkligen tagit ett steg framåt i det här projektet."

Inför projektstarten besökte Tom Dixon Sapa för att lära sig mera om aluminiumprofiler. "Han var väldigt nyfiken på möjligheterna med profiler och hela produktionsprocessen", säger Mats. Tom var väldigt ambitiös med projektet och tillsammans med Sapa och IKEA har han bollat idéer för att lösa problem och möta kundernas krav.

Just nu går DELAKTIG-plattformen in i industrialiseringsfasen, från produktutveckling till tillverkning.

Fakta om DELAKTIG

På ritbordet bestämdes att DELAKTIG-profilen skulle ha två spår på soffans undersida där du kan fästa en lampa eller öppna upp för andra lösningar. Funktionerna är inbyggda i profilen för att minska vikt, förenkla montering, lägga till funktionalitet och minimera bearbetningskostnader.

DELAKTIG-ramen består enbart av aluminiumprofiler i konstruktionen. Alla delar är lätta att montera och demontera. De olika delarna är skruvade ihop. Ramen är designad för att kunna demonteras och återvinnas när produkten är uttjänt.

DELAKTIG-profilen kommer att tillverkas av minst 50% omsmält aluminium från Sapas omsmältverk i Sjunnen.

Mycket gemensamt

IKEA och Sapa har mycket gemensamt. Båda är globala företag med säte i Småland och båda har ett starkt miljötänk. "IKEA har fokus på miljö och hållbarhet, som de kommunicerar med sina partners, de är väldigt skarpa och vet vad dom vill när det kommer till miljö", säger Henrik. "Du kan inte missförstå”.

Sapa har jobbat mycket med produktutveckling och är angelägna att komma in tidigt i designfasen för att minimera kostnader och hitta den optimala produktionsprocessen.

Precis som IKEA utmanar heminredningssektorn när det gäller förändringar i beteende och miljöutmaningar, går Sapa framåt med användning och utveckling av aluminiumprofiler i industriell skala. Sapa är en producent men har också ett eget forsknings- och utvecklingsbolag.