Denna webbplats använder cookies.

För mer information, se vår integritetspolicy.

Din plats är Sverige.

Energieffektiva aluminiumlösningar

Inom energiindustrin är aluminium ett populärt material till bland annat laddare, vindturbiner och olje- och gasanläggningar.

Aluminiums egenskaper gör materialet till ett bra alternativ inom sektorn för förnybar energi. Vi erbjuder energi- och solenergiindustrin:

  • Monteringslösningar för solcellsanläggningar
  • Strukturer och komponenter till vindturbiner
  • Modulramar och komponenter
  • Solfångare för koncentrerad solenergi
  • Lösningar för värmereglering
  • Höljen och komponenter till växelriktare

Vi utvecklar ständigt nya lösningar i takt med att marknaden växer.

Kontakta oss för att diskutera ditt energiprojekt med någon av våra aluminiumexperter.

Image Energy4.jpg