Denna webbplats använder cookies.

För mer information, se vår integritetspolicy.

Din plats är Sverige.

Aluminium bidrar till en ljusare framtid för solpaneler

Inom solenergiindustrin används aluminium för att skapa bättre och smartare system för säker och hållbar energiförsörjning.

Effektiva solpanelskomponenter

Vi erbjuder strängpressade aluminiumkomponenter och specialsystem för alla slags företag inom solenergiindustrin, till exempel arkitektoniska lösningar för passivt och aktivt utnyttjande av solenergi i byggnader. Det kan röra sig om kylflänsar, växelriktarskåp och aluminiumrör för anslutningsledningar.

Vi kan också leverera strukturella ramar till anläggningar för koncentrerad solenergi.

Hydro erbjuder:

  • Projektkonsultation
  • Teknik- och designsupport
  • Ett komplett sortiment av profiler till solpaneler och solfångare
  • Tillverkning och installation
  • Eftermarknadsservice

Kontakta oss för att diskutera ditt projekt med någon av våra solcellsexperter.

Image Solar1.jpg