Denna webbplats använder cookies.

För mer information, se vår integritetspolicy.

Din plats är Sverige.

Lätt aluminium – ett lyft för vindkraftsindustrin

Vindturbiner tillverkas av hållbara och effektiva aluminiumkomponenter. Vi erbjuder kundanpassade lösningar för vindturbiner både på land och till havs.

Inom vindkraftsindustrin används aluminium både på land och till havs. Vi erbjuder lösningar som förbättrar dina produkter genom korrekt användning av materialet.

Effektiv korrosionsbeständighet

Aluminium passar perfekt i krävande utomhusmiljöer, delvis tack vare materialets effektiva korrosionsbeständighet. Metallen är dessutom tre gånger lättare än stål, utan att tumma på konstruktionshållfastheten. Hög hållbarhet i kombination med låga underhållskostnader ökar kostnadseffektiviteten för aluminium.

Installationer på land och till havs

  • Delar till vindturbingondoler
  • Komponenter och system till tornets plattform
  • Kylkomponenter

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan göra dina vindturbiner bättre med hjälp av aluminium.

Image wind_ turbine.jpg