Denna webbplats använder cookies.

För mer information, se vår integritetspolicy.

Din plats är Sverige.

Lättare, säkrare och återvinningsbara bilar

Vi utvecklar och tillverkar aluminiumkomponenter till passagerar- och nyttofordon. Målet är att skära ner på vikten, för att uppnå bättre bränsleekonomi och lägre koldioxidutsläpp, samt att designa konstruktioner för demontering.

Strängpressningsteknologi

Sapa samarbetar med biltillverkare och deras underleverantörer i Nordamerika, Europa och Asien. Med hjälp av strängpressningsteknologi hjälper vi kunderna att utveckla och tillverka strukturella delar och värmeöverföringsapplikationer i aluminium.

Valet av material är den främsta och viktigaste frågan vid fordonskonstruktion.

Många kompetensområden

Vi erbjuder kvalificerad FoU-kompetens, bland annat inom utveckling av höghållfasta legeringar samt tillverkningstekniker som bockning, bearbetning, fogning, ytbehandling och montering.

Lätta bilar

Våra komponenter och system omfattar bland annat takrelingar, sätesskenor och andra säteskomponenter, ytbehandlade dekordetaljer, bärande delar, bränslesystem, motorkomponenter, säkerhetskomponenter, kylare, konstruktionsdelar, bromsbelägg, luftkylare, batterihöljen med mera.

Småbilar är i dag nästan lika stora som mellanklassbilar var för 10 år sedan.

Vi har spelat en banbrytande roll i bilindustrins successiva materialskifte från stål och koppar till aluminium.

Kontakta oss redan i dag och berätta om ditt fordsonprojekt.

Image Ford F-150.JPG
Image London Taxi_LEVC.jpg
See this project

Aluminiumkomponenter för Londons miljövänliga svarta taxibilar

London Electric Vehicle Company använder sig av avancerade, lätta aluminiumkomponenter för att förbättra prestandan i sin nya eltaxi och för att göra den säkrare för passagerarna.

Read more
Image 02SportsCar_GREY.jpg
Se detta projekt

Ladda rent och snyggt

Elfordon innehåller mycket aluminium. Nu används metallen dessutom i laddare till dessa bilar. I samarbete med Hydro har det svenska företaget Chargestorm tagit fram aluminiumlösningar till laddstationer.

Läs mer