Denna webbplats använder cookies.

För mer information, se vår integritetspolicy.

Din plats är Sverige.

Brokonstruktioner i aluminium

Våra avancerade teknologier för konstruktion av brofarbanor i aluminium ger tydliga fördelar jämfört med traditionella material som stål och betong.

Image bridge.jpg

Teknologier för brofarbanor

Vi erbjuder två olika teknologier för brofarbanor i aluminium:

  • Isotropiska brofarbanor i aluminium
  • Ortotropiska brofarbanor i aluminium

De är båda väl beprövade och fungerande teknologier som har använts till brofarbanor i flera årtionden. Utvärderingar finansierade av amerikanska Federal Highway Administration visar att farbanor i aluminium är en hållbar lösning för många typer av broar.

Aluminium i broar

Möjlighet att genomföra projekt snabbare och till en lägre kostnad – med minimala trafikstörningar vid reparation och upprustning.

Aluminiumbroar

Brokonstruktioner i aluminium är ett bra alternativ till traditionella material som stål och betong, eftersom:

  • Aluminium gör det enklare att reparera i stället för att byta ut
  • Metallen är enkel och lönsam att återvinna
  • Lägre underhållskostnader ger lägre livscykelkostnader
  • Lägre egenvikt gör att gamla broar kan breddas på den befintliga underkonstruktionen
  • Du sparar tid med förmonterade alternativ för brodäck eller brobyten

Kontakta Sapa och berätta om ditt broprojekt, så hjälper vi dig att utveckla de aluminiumlösningar du behöver.

Image oil rig.JPG
Se detta projekt

Ett unikt offshore-projekt

System 2000 Groups strängpressade aluminiumlösning till borrplattformen Rowan Norway är en inspirerande framgångshistoria. Den skyddar personalen och möjliggör maximal borrningsproduktivitet.

Läs mer