Denna webbplats använder cookies.

För mer information, se vår integritetspolicy.

Din plats är Sverige.

Aluminium ökar säkerheten i bussar

Säkerhet är en högprioriterad fråga i passagerarfordon som bussar. Aluminium har en utmärkt förmåga att absorbera stötar, vid exempelvis kollisioner. Därför bör du överväga att byta till aluminiumkomponenter för att göra dina bussar säkrare.

Image Bus1.jpg

Betydande kostnadsbesparingar

Ytterligare fördelar med lättare bussar är kostnadsbesparingar och bidrag till en grönare miljö. Vi erbjuder busstillverkare och deras leverantörer komponenter och konstruktioner i aluminium. Dessa komponenter har många olika användningsområden, till exempel:

Förarhytt

Produktsortimentet omfattar system för underkörningsskydd, takräcken, takskenor, profiler för instrumentpanelbalkar och dörrstrukturer samt inredningsartiklar som sängramar och bord.

Profiler och godstjocklek

Profiler med jämnt gods är lättast att tillverka, men det är enkelt att omfördela godset i profilen när så behövs. Av hållfasthetsskäl kan det vara önskvärt att ha mera gods långt ifrån tyngdpunktscentrum.

Chassi

Vi erbjuder aluminiumlösningar för högtrycksgrenrör och hydrauliska grenrör, konsoler, släpvagnsbalkar samt underkörningsskydd.

Drivsystem

Exempel på komponenter till drivsystem är fläktringar, grenrör, bränslespridarrör, oljerör och höljen.

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan göra din buss lättare och säkrare.

Image SmallestManifold2000x1300.jpg
Se detta projekt

Aluminiumkomponent för hybridmotorer

Storleken har betydelse, särskilt när det gäller grenrör till bilmotorer. Hydro tillverkar världens minsta grenrör, en unik och innovativ komponent till BMW:s program för elektriska hybridfordon.

Läs mer