Denna webbplats använder cookies.

För mer information, se vår integritetspolicy.

Din plats är Sverige.

Vidtar åtgärder på ett ansvarsfullt sätt

Vi strävar efter transparens i vårt arbete med miljöstyrning, kvalitet, produktsäkerhet, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och korruptionsbekämpning.

Image _DSC04551b.jpg

Skandinaviska värden

Hydro är ett norskt företag med stark förankring i Skandinavien. Vi vill uppnå lönsamhet på ett sätt som är förenligt med grundläggande etiska värden, och på så sätt visa respekt för människor, miljö och samhälle.

Integritet och etik är frågor som rör alla inom Hydro.

Etiska affärer är bra affärer

Uppförandekoden bygger på Hydros värderingar. Som global aktör med verksamhet i över 40 länder anser vi att det inte finns någon "universallösning" för ansvarsfullt beteende, och Hydros uppförandekod hjälper oss att hantera våra specifika utmaningar.

Leverantörsdeklaration

Hydros leverantörer är viktiga affärspartners och intressenter. Vårt mål är att endast samarbeta med leverantörer som stödjer våra affärsmässiga grunder och inför ständiga förbättringar i enlighet med våra principer för socialt ansvar. Därför kräver vi att alla leverantörer skriver på vår leverantörsdeklaration.

Klicka här för att läsa vår leverantörsdeklaration.

Minskad miljöpåverkan

Vår strävan efter att effektivisera användningen av naturresurser och minimera miljöpåverkan från våra processer förstärker också aluminiumets attraktionskraft. Miljöhänsyn är en viktig del av Hydros verksamhetsplanering och beslutsfattande. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att:

  • Minska vår energiförbrukning
  • Minska vår vattenanvändning
  • Minska våra utsläpp (koldioxid)
  • Förbättra vår återvinningsgrad

Kontakta oss om du vill veta mer om Hydros arbete med socialt ansvar.

Image Sapa dot map 2016-01.jpg
Om oss

Våra anläggningar

Extruded Solutions i Hydro har en global närvaro med lokal tillverkning i omkring 40 länder.

Läs mer