Denna webbplats använder cookies.

För mer information, se vår integritetspolicy.

Din plats är Sverige.

Snabbt vetenskapligt stöd

Vi kan erbjuda snabbare och bättre utvecklingsstöd än någon annan aktör inom strängpressningsbranschen.

Image Suggestion 5 for page 14 (15 if you count frontpage).jpg

Experter på aluminiumkonstruktion

Hydro har den kunskap och expertis som krävs för att skapa kostnadseffektiva, korrosionsbeständiga, hållbara och lätta produkter, oavsett om du vill byta ut en befintlig stålkomponent mot högkvalitativt aluminium eller börja utveckla en ny produkt från start.

Som kund har du tillgång till vårt kompetenta team av metallurger, kemister, metallografer, fysiker, konstruktörer, mekaniska ingenjörer och tekniker – alla specialister inom aluminium.  

Våra applikationsingenjörer hjälper dig att hitta bästa möjliga lösning.

Konstruktion och material är viktiga faktorer när det gäller att fastställa ett fordons krocksäkerhet

Forskning och utveckling

Innovation & Technology är Hydros interna forsknings- och utvecklingscenter. Dess uppgift är att stimulera och vara en aktiv del av Hydros affärsutveckling samt utveckling av produkter och processer över hela koncernen, till exempel:

  • Förbättring av befintliga produkter och processer
  • Teknisk service och problemlösning
  • Främjande av teknik, innovation och immateriella rättigheter

Utformning av prototyper

Hydro kan hjälpa dig att ta fram prototyper av strängpressade produkter. Genom att erbjuda experthjälp med såväl konstruktion som prototyper kan vi förkorta din utvecklingscykel och förbättra din produktdesign med hjälp av en aluminiumprototyp.

Forskning, utveckling och analyser

Hydro erbjuder kapacitet inom forskning och analyser. Vi använder avancerade datorsimuleringar för att identifiera de bästa konstruktionslösningarna, vilket ger lägre kostnader och kortare ledtider i utvecklingsprocessen.

Kontakta oss redan i dag för att diskutera ditt affärsprojekt.

 

Image _AAQ1824.jpg

Forskning

Våra forskare är aktivt delaktiga i vår affärsutveckling och i utvecklingen av de produkter och processer som kunderna behöver för att nå framgång.

Image _AAQ1748.jpg

Utveckling

Du blir aldrig fullärd när det gäller aluminium, eftersom metallens identitet ständigt förändras. Vi arbetar hela tiden med att hitta nya användningsområden.