Denna webbplats använder cookies.

För mer information, se vår integritetspolicy.

Din plats är Sverige.

Förbättra din resurseffektivitet

Vårt mål är att främja en mer cirkulär ekonomi med hjälp av våra omsmältverk, där vi sorterar och smälter om återvunnet aluminium. Hälften av all metall som vi säljer har återvunnits.

Image Sapa-Portland-1945-1__20feb.jpg

Ökad resurseffektivitet med aluminium

Återvinning av aluminiumskrot kräver endast cirka 5 procent av den energi som används vid framställning av primäraluminium. 

I Europa återvinns omkring 95 procent av allt aluminium som används i bilar och kommersiella byggnader.

Intern återvinning

Resurseffektivitet är viktigt för dig. Därför satsar vi på att öka produktiviteten på våra 20 omsmältverk och dessutom etablera nya anläggningar. Mer än 50 procent av allt aluminium i vår produktion kommer från internt återvunnet skrot och omsmälta aluminiumämnen från externa leverantörer.

Gammalt blir nytt

En av våra favoritprocesser är omsmältning av aluminium. Vi hanterar smältning och smältbehandling, kornraffinering, gjutning, homogenisering, götkvalitet och legeringar. Dessutom erbjuder vi tekniskt stöd i externa projekt.

Kundanpassade legeringar

Vi smälter om aluminium över hela världen. Med hjälp av vårt globala nätverk kan vi utveckla kundanpassade legeringar med specifika egenskaper som uppfyller just dina behov. På så sätt får du en ökad resurseffektivitet.

Kontakta oss för att diskutera hur du kan minska miljöpåverkan från dina produkter.

Image Sapa-Portland-1451-1__20feb.jpg
Se detta projekt

Aluminium är 100 procent återvinningsbart

Varje år levererar vi omkring 1,4 miljoner ton aluminiumprodukter till våra kunder. Över hälften av metallen har återvunnits och återanvänts.

Läs mer
Image dismantledpoles1600.jpg
Se detta projekt

Lyktstolpar med evigt liv

Hydro bidrar till ökad hållbarhet i sex nederländska städer genom att ta emot gamla lyktstolpar av aluminium och göra om dem till nya.

Läs mer