Denna webbplats använder cookies.

För mer information, se vår integritetspolicy.

Din plats är Sverige.

Övergång till en cirkulär ekonomi

Aluminium har en livscykel som få material kan matcha. Vår övergång till en cirkulär ekonomi innebär ett fokus på återvunnet aluminium.

Image Sapa-Portland-1417-1__20feb.jpg

Återvinning och återanvändning av aluminium

Malm bryts och förädlas till aluminium. Metallen omvandlas till produkter. När produkterna är uttjänta återvinns de och aluminiumet används i nya produkter.

Aluminium kan återvinnas i oändlighet

Aluminium är oerhört energieffektivt. Endast 5 procent av den energi som går åt vid framställning av primäraluminium krävs vid omsmältning av aluminium, utan att metallens kvalitet försämras. Det ger både miljömässiga och ekonomiska fördelar.

Vi erbjuder hållbara material till dina produkter

Aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust. Och vid återvinning går det bara åt en bråkdel av den energi som krävdes för att producera den ursprungliga metallen. Detta tydliggör de miljömässiga fördelarna med att använda återvunnet aluminium.

Av hållbarhetsskäl satsar vi på att förbättra våra befintliga omsmältverk och etablera nya anläggningar. Vi samarbetar med kunderna för att utveckla produkter och lösningar som är enkla att demontera, vilket ökar vårt fokus på den cirkulära ekonomin.

Kontakta oss för mer information om hur du kan använda hållbart aluminium i dina produkter.

Image dismantledpoles1600.jpg
Se detta projekt

Lyktstolpar med evigt liv

Hydro bidrar till ökad hållbarhet i sex nederländska städer genom att ta emot gamla lyktstolpar av aluminium och göra om dem till nya.

Läs mer
Image CSWindA3000.jpg
Se detta projekt

Samarbete på hög nivå

Vindtorn byggs i sektioner och kan vara över 100 meter höga. CS Wind Vietnam tillverkar dessa gigantiska torn, som fungerar som stöd för vindkraftverk till havs. De innehåller en hel del aluminium.

Läs mer