Bu web sayfası çerezler kullanmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyin.

Konumunuz: Turkey.

Sapa’nın 4. Çeyrekte kaydettiği ilerleme

Sapa 2016 yılının dördüncü çeyreğinde temel EBIT’inde geçen yılın aynı dönemine oranla iyileşme sergiledi.

Kazançtaki artış, katma değerli işlerimizin Sapa'nın stratejisine uygun şekilde daha fazla pay alması ve şirket içindeki sürekli iyileştirmelerle gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının dördüncü çeyreğini operasyon-dışı olaylar da olumsuz etkiledi.

2016 için temel EBIT, 2015 yılına oranla iyileşme gösterdi; bu durum katma-değer stratejisinden, Avrupa Extrüzyon'unda iyileştirilmiş maliyet pozisyonundan ve Yapı Sistemleri ve Hassas Boru Sistemlerindeki başarılı yeniden yapılandırma çalışmalarından kaynaklanmışır. Kuzey Amerika Ekstrüzyon birimi için sonuçlar, operasyonel zorluklara ve belirli pazarlardaki yumuşamaya rağmen stabil kaldı.

2016 sonunda faiz yüklenen net borç yaklaşık 0,1 milyar NOK oldu; bu tutar 2015 yılının sonunda yaklaşık 1,8 milyar NOK idi.

Pazar gelişimi

Kuzey Amerika'da ekstrüde ürünlere yönelik talep, önceki yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 1,9 artış kaydetti. Talep, mevsimsellik faktörü nedeniyle önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8,2 düşüş sergiledi. Kuzey Amerika'da ekstrüde ürünlere yönelik talep 2015'te tam bir yıl için yüzde 2,1 oranında arttı. Daha yüksek yapı ve inşaat faaliyetleri ve daha güçlü otomotiv talebinden kaynaklanan artış, daha zayıf bir taşımacılık segmentiyle kısmen dengelendi.

Avrupa'da ekstrüde ürünlere yönelik talep, önceki yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 1,3 civarında bir artış kaydetti. Talep, mevsimsellik faktörü nedeniyle önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,3 düşüş sergiledi. Avrupa'da ekstrüde ürünlere yönelik talep 2015'te tam bir yıl için yüzde 1,5 oranında arttı. Artış genel olarak daha güçlü otomotiv ve taşımacılık talepleri ve bir şekilde iyileşme sergileyen yapı ve inşaat pazarından kaynaklandı.

Ekstrüde ürünlere yönelik talebin 2017'in birinci çeyreğinde mevsimsel olarak artması beklenmektedir.

3. ve 4. Çeyreklerdeki gelişmelerin karşılaştırması

Dördüncü çeyrekteki temel EBIT, mevsimsel olarak düşen pazar talebi nedeniyle önceki çeyreğe oranla düşüş kaydetti.