Trang web này đang sử dụng các cookie.

Để biết thêm thông tin, xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Địa điểm của bạn là Viet Nam.

Offices

Hydro Extrusion Finspång

Hydro Extrusion Sweden AB Myrkarrsvagen 1 Box 72 612 31 Finspång
+46 122 120 50 +46 122 101 83 Địa điểm liên hệ

Hydro Extrusion Sundsvall (Sales Office)

Hydro Extrusion Sweden AB Universitetsallén 32 851 71 Sundsvall
+46 383 941 00 Địa điểm liên hệ

Innovation & Technology Finspång

Innovation & Technology is Hydro Extruded Solution’s Innovation & Technology resource. It stimulates and takes an active part in business and technical development of products and processes throughout the group.

Hydro Extruded Solutions AB Kanalgatan 1 612 81 Finspang
+46 122 170 00 +46 122 124 87 Địa điểm liên hệ