Trang web này đang sử dụng các cookie.

Để biết thêm thông tin, xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Địa điểm của bạn là Viet Nam.

Cùng nhau chúng ta có thể hình thành quy trình sản xuất hiện đại

Từ các nhà luyện kim đến các quản lý nhà máy và kế toán. Các cơ hội ở Hydro gần như vô tận. Cũng giống như làm việc với kim loại của chúng tôi.

Công việc của chúng tôi đều ở xung quanh bạn

Hầu hết chúng tôi không bao giờ thay đổi ý kiến đối với mọi người và sự hiểu biết sâu sắc đã thấm nhuần vào các bộ phận tạo ra một sản phẩm. Khi chiếc xe bảo vệ người lái trong một vụ tai nạn, khi các cửa sổ lớn cho phép ngắm toàn cảnh, khi xe tải cần ít nhiên liệu hơn vì nó đã giảm trọng lượng, khi chiếc ghế có thể được xếp chồng lên nhau một cách hoàn hảo nhờ hình dạng và đường cong của ghế – thì khi đó công việc của Hydro được hoàn tất.

Khi một sản phẩm hoạt động an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy thì đó là dấu hiệu của sự thành công thầm lặng của các kỹ sư, nhà thiết kế khuôn, nhà khoa học, kỹ thuật viên, nhà điều hành nhà máy, nhà thiết kế và nhiều người khác. Đây là tất cả những gì đang diễn ra ở Hydro.

Hơn 22.800 người ở khoảng 40 quốc gia, và tại hơn 100 địa điểm.

Chúng tôi là nhà luyện kim, điều phối viên hàng tồn kho, nhà hóa học, kế toán, giám sát viên ca làm việc, nhà kim tướng học, người điều khiển nhà máy, truyền thông viên, nhà quản lý bán hàng, nhà quản lý chuỗi cung ứng, chuyên gia IT, đại diện dịch vụ khách hàng, nhà vật lý, nhà thiết kế, kỹ sư cơ khí và kỹ thuật viên. Chỉ đề cập đến một vài cơ hội trong tổ chức lớn của chúng tôi.