Trang web này đang sử dụng các cookie.

Để biết thêm thông tin, xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Địa điểm của bạn là Viet Nam.

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên của bạn

Mục tiêu của chúng tôi là cho phép nền kinh tế tuần hoàn hơn thông qua các cơ sở luyện lại của mình, nơi chúng tôi phân loại và luyện lại nhôm đã sử dụng và nhôm phế liệu. Một nửa kim loại chúng tôi cung cấp cho khách hàng đã được tái chế.

Image Sapa-Portland-1945-1__20feb.jpg

Hiệu quả sử dụng tài nguyên nhôm

Tái chế nhôm phế liệu cần khoảng 5 phần trăm năng lượng được sử dụng để sản xuất nhôm nguyên khai.

Tại châu Âu, khoảng 95 phần trăm nhôm được sử dụng trong các ứng dụng ô tô và tòa nhà thương mại được tái chế.

Tái chế phế liệu nội bộ

Hiệu quả sử dụng tài nguyên quan trọng với bạn. Đây là lý do tại sao chúng tôi đầu tư vào việc nâng cao năng suất tại 20 xưởng đúc của mình, và thành lập các xưởng đúc mới. Hơn 50 phần trăm tất cả nhôm trong sản xuất của chúng tôi bắt nguồn từ việc tái chế phế liệu nội bộ và phôi nhôm được luyện lại do các nhà cung cấp bên ngoài cung cấp.

Biến cũ thành mới

Luyện lại nhôm là một trong các quy trình yêu thích của chúng tôi. Chúng tôi có các quá trình nung chảy và xử lý nung chảy, tinh chế hạt, đúc, đồng nhất, chất lượng phôi và hợp kim. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án cung cấp bên ngoài.

Hợp kim tùy chỉnh

Chúng tôi luyện lại nhôm trên khắp thế giới. Với mạng lưới này, chúng tôi có thể phát triển các hợp kim tùy chỉnh với các đặc tính cụ thể mà bạn yêu cầu. Và điều đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên của bạn.

Liên hệ với chúng tôi để chúng ta có thể bắt đầu thảo luận về cách giảm tổng lượng thải ra môi trường của các sản phẩm của bạn.

Image Sapa-Portland-1451-1__20feb.jpg
Xem dự án này

Nhôm có thể tái chế được 100 phần trăm

Chúng tôi cung cấp khoảng 1,4 triệu mét tấn sản phẩm nhôm cho khách hàng mỗi năm. Hơn một nửa kim loại đã được sử dụng và tái chế.

Đọc thêm
Image dismantledpoles1600.jpg
Xem dự án này

Luôn luôn có thể trả lại cột nhôm của bạn

Hydro đang hỗ trợ mục tiêu bền vững của thành phố trong sáu thành phố ở Hà Lan bằng cách lấy cột đèn cũ bằng nhôm và biến thành những cột mới.

Đọc thêm