Trang web này đang sử dụng các cookie.

Để biết thêm thông tin, xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Địa điểm của bạn là Viet Nam.

Nhôm dành cho bơm địa nhiệt

Sự sáng tạo đang giúp nhôm đột phá, trở thành một vật liệu quan trọng trong bơm địa nhiệt.

Image Geothermal.jpg

Các hệ thống và ứng dụng địa nhiệt sáng tạo

Bơm địa nhiệt là hệ thống sưởi ấm truyền nhiệt từ đất vào các tòa nhà dân cư hoặc thương mại. Các bộ trao đổi nhiệt của chúng thường sử dụng vật liệu nhôm.

Các loại bơm nhiệt này có thể được sử dụng để làm mát, bằng cách truyền nhiệt từ các tòa nhà vào đất. Ngoài ra, các hệ thống tiết kiệm này có thể được tích hợp vào các hệ thống tản nhiệt có sử dụng bộ tản nhiệt bằng nhôm.

Bơm nhiệt gió-nước

Chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm nhôm cho bơm nhiệt gió-nước. Các loại bơm này sử dụng nhiệt từ không khí ngoài trời. Sau đó chúng tăng nhiệt độ trước khi truyền hơi ấm trong ngôi nhà của bạn.

Chúng tôi có thể hỗ trợ dự án của bạn từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, từ thiết kế đến sản xuất cho đến giao hàng.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm và thảo luận về các nhu cầu của bạn với một trong các chuyên gia trong lĩnh vực của chúng tôi.