Trang web này đang sử dụng các cookie.

Để biết thêm thông tin, xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Địa điểm của bạn là Viet Nam.

Nhôm giúp các tấm pin mặt trời tỏa sáng

Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời sử dụng các giải pháp nhôm để đưa ra các hệ thống tốt hơn và tươi sáng hơn cho năng lượng an toàn và bền vững.

Các thành phần của tấm pin mặt trời hiệu quả

Chúng tôi cung cấp các thành phần và các hệ thống chuyên gia nhôm đùn ép cho tất cả các loại hình kinh doanh trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời. Các giải pháp này bao gồm các giải pháp kiến trúc cho các tòa nhà, đóng góp cho các công trình xây dựng năng lượng thụ động và chủ động. Các giải pháp bao gồm bộ tản nhiệt, tủ biến tần và ống nhôm dùng cho đường nối.

Chúng tôi cũng cung cấp các khung kết cấu để cho các dự án tập trung năng lượng mặt trời.

Hydro cung cấp:

  • Tư vấn dự án
  • Hỗ trợ kỹ thuật và thiết kế
  • Dòng sản phẩm PV và nhôm hoàn thiện
  • Mạng chế tạo và lắp đặt
  • Các dịch vụ sau bán hàng

Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về dự án của bạn với một trong các chuyên gia năng lượng mặt trời của chúng tôi.

Image Solar1.jpg